evangelize na internet - site da sua igreja

Igreja Batista Jd. Iraja
bgu00227

Rua: DR. JOAO GOMES ROCHA , Num. 356, JARDIM IRAJA
RIBEIRAO PRETO, SP
Cep: 14020550
Telefone: (16) 39761359 / (16) 6238553