evangelize na internet - site da sua igreja

Igreja Batista Santa Gertrudes
bgu00242

Rua: NESTOR TIMONE, Num. 482, JARDIM INDAIA
SANTA GERTRUDES, SP
Cep: 13510000
Telefone: (19) 35232144 / (19) 35341092 / () 35453940