evangelize na internet - site da sua igreja

Igreja Batista Jd. Laranjeiras
bgu00280

Rua: ANTONIO MARTINS ANDRE, Num. 395, JARDIM LARANJEIRAS
SAO JOSE DO RIO PRETO, SP
Cep: 15043580
Telefone: (69) 3441-7601