Igreja Batista Anacelia
bgu00281

Rua: NAGIB ABISSAMRA, Num. 1.851, R.A.CELIA
SAO JOSE DO RIO PRETO, SP
Cep: 15045500
Telefone: (19) 38649464